Economie-wiskunde

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: aso

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op economie en wiskunde.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (66%) stromen door naar ABAUN, 24% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (62) is gemiddeld tot hoog. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (75,7) is hoog.

4% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het vrij smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de homogeniteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het vrij hoge slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een hoog abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Economie-wiskunde een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Economie en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Economie-wiskunde (n=4336)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN2852 65,8%  
EW / TEW / TEW: handelsingenieur 422 9,7% 61,2 13% 53,6% 26,5% 5,9%
handelswetenschappen 516 11,9% 65 20,7% 53,3% 23,8% 2,1%
rechten 164 3,8% 55,8 23,2% 37,2% 30,5% 9,1%
TEW: bedrijfskunde 200 4,6% 65,4 25% 49% 22,5% 3,5%
TEW: handelsingenieur 257 5,9% 65,2 26,1% 41,2% 27,6% 4,3%
toegepaste economische wetenschappen 507 11,7% 60,2 15,8% 47,9% 32% 3,7%
ABAHO325 7,5%  
PBA1036 23,9%  
bedrijfsmanagement 345 8% 75,8 37,7% 47,8% 10,7% 3,8%
onderwijs: secundair onderwijs 120 2,8% 75,8 35% 51,7% 10,8% 2,5%
geen HO180 4,2%  
Verklaring afkortingen