Moderealisatie en -verkoop

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Mode)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de kledingsector.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel tot stijgend

Analyse

De tewerkstelling situeert zich binnen de confectiesector en de leerlingen gaan ook aan de slag als winkelbediende.

De kansen op tewerkstelling zijn eerder matig. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is lager dande gemiddelde tewerkstellingsgraad voor andere bso-opleidingen en meestal ook lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad binnen het studiegebied. Een specialisatie ligt voor de hand.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Moderealisatie en -verkoop een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie of Economie en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
86 103895485