Kinderzorg

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Personenzorg)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de begeleiding van en zorg voor kinderen in diverse contexten.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel tot stijgend

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (73%) volgen geen hoger onderwijs, 27% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van begeleider in de kinderopvang.

De tewerkstellingsgraad is variabel, maar stijgt de laatste jaren in vergelijking met het studiegebied en het gemiddelde van andere richtingen binnen het bso.

Een niet onbelangrijk gedeelte van de leerlingen stroomt door naar het hoger onderwijs, enkel bij de opleiding PBA Kleuteronderwijs met laag tot gemiddeld succes. (SS: 51,3%)

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Kinderzorg een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.