Grieks-Latijn

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: aso

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op klassieke talen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (85%) stromen door naar ABAUN, 6% stroomt door naar ABAHO.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (70) is hoog. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (79,5) is hoog.

5% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het vrij brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie in deze studierichting SO.

Het hoge slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een hoog abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Grieks-Latijn een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Taal en cultuur.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Grieks-Latijn (n=1282)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN1085 84,6%  
biomedische wetenschappen 33 2,6% 42,7 9,1% 30,3% 48,5% 12,1%
geschiedenis 79 6,2% 76,3 38% 45,6% 16,5% %
pedagogische wetenschappen 32 2,5% 78,5 43,8% 40,6% 12,5% 3,1%
psychologie 60 4,7% 68,3 26,7% 45% 26,7% %
rechten 286 22,3% 69,4 35,7% 38,8% 21,7% 3,1%
taal en letterkunde ABA 274 21,4% 74,1 41,2% 39,4% 15,3% 3,6%
ABAHO76 5,9%  
toegepaste taalkunde 29 2,3% 77,7 51,7% 34,5% 13,8% %
PBA65 5,1%  
geen HO64 5%  
Verklaring afkortingen