Organisatie-assistentie

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Personenzorg)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen diverse sectoren.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (88%) volgen geen hoger onderwijs, 11% stroomt door naar PBA.

Analyse

De tewerkstellingsgraad na organisatie- assistentie is lager dan de tewerkstellingsgraad na de andere bso- richtingen binnen het studiegebied en is duidelijk lager dan de tewerkstellingsgraad voor andere specialisatiejaren binnen het studiegebied. Mogelijke oorzaak is de onduidelijke profilering van de studierichting, die weinig verschilt van de studierichting organisatiehulp.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Organisatie-assistentie een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij en/of andere domeinen.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.