Organisatiehulp

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Personenzorg)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen diverse sectoren om tewerkgesteld te worden als (service)medewerker of logistiek assistent.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Analyse

De tewerkstellingsgraad na organisatiehulp is lager dan de tewerkstellingsgraad na andere richtingen binnen het studiegebied en is lager na deze studierichting dan na de andere bso- richtingen binnen het studiegebied. Mogelijke oorzaak is de onduidelijke profilering van de studierichting. Mogelijk zijn sommige leerlingen niet voldoende arbeidsrijp.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Organisatiehulp een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij en/of andere domeinen


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
67 78677472