Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Personenzorg)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen gezinszorg en ouderenzorg.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (90%) volgen geen hoger onderwijs, 10% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van verzorgende en kunnen zich registreren als zorgkundige. De tewerkstellinsgraad is hoog in vergelijking met andere bso- studierichtingen maar ook in vergelijking met andere studierichtingen binnen het studiegebied. De voorspelde behoefte aan zorgkundigen op arbeidsmarkt is zeer groot. Een niet onbelangrijk gedeelte van de leerlingen stroomt door naar de opleiding verpleegkunde HBO5.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.