Verzorging

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Personenzorg)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen verzorging.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel tot stijgend

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van verzorgende.

De tewerkstellingsgraad is lager dan deze na andere richtingen binnen het studiegebied en is veel lager voor deze studierichting dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad na de andere bso- richtingen van het studiegebied.

Door de hogere kwalificatievraag vanuit de sector komen afgestudeerden van het zesde jaar in verdrukking op de arbeidsmarkt. Specialisatie of een HBO-opleiding ligt voor de hand.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Verzorging een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
879 672674659626