Banketaannemer-traiteur

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Voeding)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de traiteursector.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (93%) volgen geen hoger onderwijs, 7% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van banketaannemer-traiteur. De tewerkstellingsgraad is hoog in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde, bso en het hele studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Banketaannemer-traiteur een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.