Brood- en banketbakkerij en confiserie

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Voeding)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen brood en banket.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van broodbakker, banketbakker, medewerker chocolade en medewerker ijsbereiding. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is lager dan deze voor bso en voor het volledige studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Brood- en banketbakkerij en confiserie een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
71 64743960