Grootkeuken

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Voeding)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de cateringssector

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Analyse

Leerlingen behalen de beroepskwlificatie van grootkeukenmedewerker en grootkeuken(hulp)kok. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is lager dan de tewerkstellingsgraad voor bso en voor het hele studiegebied. (met uitzondering voor 2009).

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Grootkeuken een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
48 43423038