Hotelonthaal

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Voeding)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de hotelsector.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (76%) volgen geen hoger onderwijs, 23% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van onthaalmedewerker binnen een hotel. De tewerkstellingsgraad is hoger dan de gemiddelde tewerkstelling in bso en het gehele studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Hotelonthaal een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij en Taal en Cultuur.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.