Slagerij en verkoopsklare gerechten

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Voeding)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de slagerijsector

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van slager, culinair slager en vleeswarenbereider. De tewerkstellingsgraad is hoog in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde, bso en het hele studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Slagerij en verkoopsklare gerechten een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.Aantal schoolverlaters ingeschreven bij de VDAB
20042005200620072008
16 14201818