Slagerij-fijnkosttraiteur

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Voeding)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de slagerij- en traiteursector.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (98%) volgen geen hoger onderwijs, 2% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van slager - fijnkosttraiteur. De tewerkstellingsgraad is hoog in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde, bso en het hele studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Slagerij-fijnkosttraiteur een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.