Grieks-wetenschappen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: aso

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op wetenschappen en klassieke talen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (84%) stromen door naar ABAUN, 8% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (71,5) is hoog.

Analyse

Het brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het hoge slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een hoog abstractieniveau in de diepte bereikt.

Dit is een dunbevolkte studierichting met leerlingen die een profiel hebben dat dicht aanleunt bij dat van de leerlingen uit Latijn -wetenschappen, Grieks-wiskunde en Latijn-wiskunde.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Grieks-wetenschappen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Taal en cultuur of een ander studiedomein


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Grieks-wetenschappen (n=178)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN149 83,7%  
biochemie en biotechnologie 6 3,4% 92,4 50% 50% % %
biologie 7 3,9% 59,6 % 57,1% 28,6% %
biomedische wetenschappen 17 9,6% 59,5 29,4% 23,5% 35,3% 11,8%
farmaceutische wetenschappen 14 7,9% 73,3 50% 21,4% 28,6% %
geneeskunde 13 7,3% 84,8 61,5% 38,5% % %
geschiedenis 6 3,4% 84,7 16,7% 83,3% % %
ingenieurswetenschappen: architectuur 5 2,8% 74,6 20% 60% % %
psychologie 11 6,2% 78,6 54,5% 27,3% 18,2% %
rechten 15 8,4% 75,9 46,7% 40% 6,7% 6,7%
revalidatiewetensch. en kinesitherapie 11 6,2% 61,3 9,1% 81,8% 9,1% %
taal en letterkunde ABA 4 2,2% 71,6 25% 25% 50% %
ABAHO4 2,2%  
PBA10 5,6%  
geen HO15 8,4%  
Verklaring afkortingen