Wereldgastronomie

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: bso (studiegebied Voeding)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de horeca.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en uitstroom

De meeste leerlingen (86%) volgen geen hoger onderwijs, 14% stroomt door naar PBA.

Analyse

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van gespecialiseerd kok. De beroepskwalificatie is analoog aan de kwalificatie die behaald wordt in het specialisatiejaar specialiteitenrestaurant. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is hoog in vergelijking met het bso en het hele studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Wereldgastronomie een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.