Grieks-wiskunde

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: aso

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op klassieke talen en wiskunde.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (84%) stromen door naar ABAUN, 11% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (77,3) is hoog.

Analyse

Het brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke breedte van de studierichting SO.

Het hoge slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een hoog abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Grieks-wiskunde een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Taal en cultuur of een ander studiedomein.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Grieks-wiskunde (n=729)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN613 84,1%  
bio-ingenieurswetenschappen 37 5,1% 69,4 29,7% 54,1% 16,2% %
biomedische wetenschappen 33 4,5% 71,3 24,2% 63,6% 12,1% %
EW / TEW / TEW: handelsingenieur 20 2,7% 89,8 55% 40% 5% %
geneeskunde 94 12,9% 81,1 48,9% 48,9% 2,1% %
geschiedenis 17 2,3% 76,7 41,2% 41,2% 11,8% 5,9%
ingenieurswetenschappen 107 14,7% 70,4 29% 45,8% 25,2% %
ingenieurswetenschappen: architectuur 32 4,4% 80,3 31,3% 53,1% 12,5% %
psychologie 16 2,2% 75,7 37,5% 56,3% 6,3% %
rechten 38 5,2% 79,4 42,1% 47,4% 5,3% 2,6%
taal en letterkunde ABA 27 3,7% 81,4 48,1% 48,1% 3,7% %
TEW: handelsingenieur 37 5,1% 79,9 43,2% 45,9% 10,8% %
wiskunde 19 2,6% 74,1 36,8% 47,4% 10,5% %
ABAHO30 4,1%  
PBA11 1,5%  
geen HO77 10,6%  
Verklaring afkortingen