Humane wetenschappen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: aso

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op het menswetenschappelijke.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (57%) stromen door naar PBA, 33% stroomt door naar ABAUN.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (43,1) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (65,5) is gemiddeld tot hoog.

8% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het vrij brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor academische studies en het vrij hoge slaagpercentage voor professionele studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Humane wetenschappen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Welzijn en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Humane wetenschappen (n=13016)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN4242 32,6%  
communicatiewetenschappen 390 3% 41,7 7,4% 34,4% 38,2% 19,5%
criminologische wetenschappen 362 2,8% 44,5 12,4% 32,3% 34% 20,7%
geschiedenis 315 2,4% 41,5 8,3% 31,1% 45,1% 14,9%
pedagogische wetenschappen 285 2,2% 64 15,8% 55,1% 24,2% 3,9%
psychologie 926 7,1% 46,8 11,6% 34,2% 40,4% 12,5%
rechten 517 4% 35,3 7,5% 24,4% 47,4% 19,7%
ABAHO616 4,7%  
PBA7397 56,8%  
bedrijfsmanagement 346 2,7% 59 15,9% 46,8% 27,7% 8,4%
communicatiemanagement 289 2,2% 58,1 12,5% 51,2% 28,7% 6,9%
onderwijs: kleuteronderwijs 368 2,8% 73,9 38,3% 47,6% 10,9% 3,3%
onderwijs: lager onderwijs 958 7,4% 67,9 21,9% 55,3% 18,3% 3,9%
onderwijs: secundair onderwijs 740 5,7% 63,2 23,8% 45,1% 23,2% 7,4%
orthopedagogie 739 5,7% 71,3 25,8% 51,4% 18,9% 3%
sociaal werk 1096 8,4% 68 24,3% 51,1% 20,2% 4,1%
toegepaste psychologie 515 4% 62,8 18,4% 49,5% 27% 4,9%
verpleegkunde 514 3,9% 71,3 29,8% 50,6% 13,6% 5,4%
geen HO981 7,5%  
Verklaring afkortingen