Latijn-moderne talen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: aso

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op klassieke en moderne talen

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (69%) stromen door naar ABAUN, 18% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (56,2) is laag tot gemiddeld. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (64,9) is gemiddeld tot hoog. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (69,8) is gemiddeld tot hoog.

5% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het vrij brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het vrij matige slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Latijn-moderne talen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Taal en cultuur


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Latijn-moderne talen (n=5861)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN4068 69,4%  
communicatiewetenschappen 310 5,3% 57,7 15,8% 44,8% 30% 9%
geschiedenis 221 3,8% 59,4 21,7% 43% 27,6% 7,2%
psychologie 330 5,6% 55,6 13% 48,2% 26,4% 10,3%
rechten 1238 21,1% 51 16% 35,5% 39,5% 8,3%
taal en letterkunde ABA 820 14% 61,6 21,7% 45% 24,8% 7,7%
ABAHO586 10%  
toegepaste taalkunde 400 6,8% 65,1 28,8% 39% 27,8% 3,3%
PBA1034 17,6%  
onderwijs: secundair onderwijs 155 2,6% 69,1 37,4% 36,8% 19,4% 5,8%
geen HO274 4,7%  
Verklaring afkortingen