Latijn-wetenschappen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: aso

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op (klassieke) taal en wetenschappen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (83%) stromen door naar ABAUN, 9% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (64) is gemiddeld tot hoog.

3% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke breedte van de studierichting SO.

Het hoge slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een hoog abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Latijn-wetenschappen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Taal en cultuur of een ander studiedomein.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Latijn-wetenschappen (n=3744)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN3116 83,2%  
bio-ingenieurswetenschappen 126 3,4% 52 21,4% 32,5% 35,7% 10,3%
biomedische wetenschappen 313 8,4% 53,2 16,9% 35,8% 40,6% 6,1%
communicatiewetenschappen 82 2,2% 73,6 36,6% 39% 19,5% 4,9%
diergeneeskunde 120 3,2% 57,2 15% 46,7% 26,7% 10%
farmaceutische wetenschappen 263 7% 59,3 25,9% 35,4% 35% 2,7%
geneeskunde 190 5,1% 81,7 52,1% 40,5% 5,8% 0,5%
geschiedenis 92 2,5% 68,2 32,6% 40,2% 20,7% 5,4%
psychologie 171 4,6% 74,6 31% 52% 15,2% 1,8%
rechten 403 10,8% 62,9 28,3% 39,7% 26,6% 5,2%
revalidatiewetensch. en kinesitherapie 258 6,9% 61,1 19,4% 48,1% 27,5% 3,5%
taal en letterkunde ABA 117 3,1% 69,5 33,3% 47% 14,5% 5,1%
TEW: handelsingenieur 79 2,1% 63,5 22,8% 46,8% 26,6% 3,8%
ABAHO219 5,8%  
PBA334 8,9%  
geen HO130 3,5%  
Verklaring afkortingen