Latijn-wiskunde

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: aso

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op klassieke talen en wiskunde.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (86%) stromen door naar ABAUN, 6% stroomt door naar ABAHO.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (70,9) is hoog.

4% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke breedte van de studierichting SO.

Het hoge slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een hoog abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Latijn-wiskunde een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein taal en cultuur of een ander studiedomein.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Latijn-wiskunde (n=6503)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN5620 86,4%  
bio-ingenieurswetenschappen 266 4,1% 69,8 36,5% 39,5% 20,7% 3%
biomedische wetenschappen 308 4,7% 61,2 19,8% 48,7% 25,3% 5,8%
EW / TEW / TEW: handelsingenieur 284 4,4% 74 27,5% 56,7% 12,7% 2,8%
farmaceutische wetenschappen 192 3% 71,6 38% 38,5% 22,9% 0,5%
geneeskunde 468 7,2% 83,4 54,9% 40% 4,7% 0,2%
ingenieurswetenschappen 625 9,6% 59,4 21,3% 39% 37% 2,4%
ingenieurswetenschappen: architectuur 248 3,8% 64,8 17,7% 53,6% 23,4% 3,2%
psychologie 239 3,7% 76,7 39,3% 46,4% 10,5% 2,5%
rechten 598 9,2% 69,1 33,4% 43,6% 19,4% 2,8%
revalidatiewetensch. en kinesitherapie 202 3,1% 68,1 28,2% 46% 22,3% 3%
taal en letterkunde ABA 258 4% 74,5 36% 49,6% 12% 1,6%
TEW: handelsingenieur 359 5,5% 73,5 35,1% 45,4% 18,7% 0,8%
toegepaste economische wetenschappen 167 2,6% 69,8 31,7% 41,9% 24,6% 1,2%
ABAHO394 6,1%  
PBA285 4,4%  
geen HO259 4%  
Verklaring afkortingen