Moderne talen-wetenschappen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: aso

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op moderne talen en wetenschappen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (52%) stromen door naar ABAUN, 32% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (51,6) is laag tot gemiddeld. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (56,9) is laag tot gemiddeld. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (72,9) is hoog.

6% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie in deze studierichting SO.

Het vrij lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt. Leerlingen zijn wel vrij succesrijk in ene aantal professionele richtingen HO.

Een vrij gering aantal leerlingen stroomt door naar bacheloropleidingen uit de studiedomeinen taal en/of cultuur.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Moderne talen-wetenschappen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Taal en cultuur of Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Moderne talen-wetenschappen (n=5645)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN2922 51,8%  
biomedische wetenschappen 199 3,5% 42 12,6% 27,1% 46,7% 13,6%
communicatiewetenschappen 147 2,6% 53,2 13,6% 45,6% 27,2% 13,6%
farmaceutische wetenschappen 170 3% 45,7 11,2% 32,9% 46,5% 9,4%
psychologie 202 3,6% 59,6 17,8% 46,5% 29,2% 4%
rechten 315 5,6% 50,5 13% 38,1% 41,3% 7,6%
revalidatiewetensch. en kinesitherapie 281 5% 52,6 16% 37,7% 38,8% 7,1%
taal en letterkunde ABA 215 3,8% 53,5 22,3% 33% 32,1% 11,6%
ABAHO672 11,9%  
toegepaste taalkunde 178 3,2% 59,3 24,7% 36,5% 29,8% 7,9%
PBA1805 32%  
bedrijfsmanagement 126 2,2% 78,4 41,3% 46,8% 11,9% %
biomedische laboratoriumtechnologie 116 2,1% 65,2 25% 47,4% 24,1% 3,4%
onderwijs: lager onderwijs 150 2,7% 79,1 42% 48% 9,3% 0,7%
onderwijs: secundair onderwijs 224 4% 69,5 29% 50% 17% 4%
verpleegkunde 152 2,7% 77,4 44,1% 44,1% 7,9% 3,9%
geen HO330 5,8%  
Verklaring afkortingen