Moderne talen-wiskunde

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: aso

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op moderne talen en wiskunde.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (58%) stromen door naar ABAUN, 23% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (63,3) is gemiddeld tot hoog. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (71,7) is hoog. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (76,3) is hoog.

9% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het hoge slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een hoog abstractieniveau in de diepte bereikt.

Ondanks het breed en sterk vormend potentieel van deze richting trekt Moderne talen - wiskunde een steeds kleiner aantal leerlingen aan.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Moderne talen-wiskunde een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Taal en cultuur of een ander studiedomein.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Moderne talen-wiskunde (n=1090)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN631 57,9%  
communicatiewetenschappen 38 3,5% 72,9 26,3% 52,6% 21,1% %
EW / TEW / TEW: handelsingenieur 35 3,2% 65,6 20% 48,6% 22,9% 5,7%
handelswetenschappen 24 2,2% 68,6 37,5% 33,3% 29,2% %
psychologie 59 5,4% 65 35,6% 30,5% 28,8% 3,4%
rechten 75 6,9% 63,9 32% 33,3% 25,3% 6,7%
taal en letterkunde ABA 57 5,2% 69,1 33,3% 43,9% 15,8% 7%
TEW: bedrijfskunde 28 2,6% 64,6 21,4% 50% 25% 3,6%
TEW: handelsingenieur 34 3,1% 60,7 11,8% 55,9% 26,5% 5,9%
toegepaste economische wetenschappen 41 3,8% 60,8 17,1% 48,8% 31,7% 2,4%
ABAHO135 12,4%  
toegepaste taalkunde 48 4,4% 71,4 37,5% 41,7% 14,6% 4,2%
PBA249 22,8%  
onderwijs: secundair onderwijs 40 3,7% 76,1 40% 45% 12,5% 2,5%
geen HO94 8,6%  
Verklaring afkortingen