Wetenschappen-wiskunde

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: aso

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op wetenschappen en wiskunde.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel tot stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (69%) stromen door naar ABAUN, 16% stroomt door naar ABAHO.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (63,4) is gemiddeld tot hoog. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (64,8) is gemiddeld tot hoog. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (74,6) is hoog.

4% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het vrij smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de homogeniteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het hoge slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een hoog abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Wetenschappen-wiskunde een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Wetenschappen-wiskunde (n=16544)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN11425 69,1%  
bio-ingenieurswetenschappen 978 5,9% 61,6 25,7% 42,3% 25,2% 6,2%
biomedische wetenschappen 937 5,7% 57,8 20,1% 42,5% 29,9% 6,4%
EW / TEW / TEW: handelsingenieur 410 2,5% 66 19,5% 53,4% 22,7% 2,9%
farmaceutische wetenschappen 751 4,5% 64,8 28,2% 43,8% 23,6% 3,7%
geneeskunde 962 5,8% 80 46,6% 46,4% 6,4% 0,3%
ingenieurswetenschappen 1489 9% 59,4 20,6% 42,8% 32,8% 3,5%
ingenieurswetenschappen: architectuur 414 2,5% 59,3 14,3% 48,1% 30,2% 5,6%
revalidatiewetensch. en kinesitherapie 729 4,4% 62,2 20,2% 48,1% 28,3% 3,2%
TEW: handelsingenieur 500 3% 61,9 23,6% 44,6% 27,6% 4,2%
ABAHO2714 16,4%  
ind. wet.: bouwkunde 494 3% 63,6 24,7% 41,9% 28,9% 4,3%
ind. wet.: chemie 346 2,1% 66,5 24,9% 48,6% 24,9% 1,7%
ind. wet.: elektromechanica 703 4,2% 64,4 23,5% 46,2% 26,9% 2,4%
PBA1914 11,6%  
onderwijs: secundair onderwijs 342 2,1% 76,5 40,6% 45,6% 12% 1,5%
geen HO713 4,3%  
Verklaring afkortingen