Architecturale en binnenhuiskunst

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: kso (studiegebied Beeldende kunsten)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op een brede algemene vorming in relatie met de kunstzinnige component. De kunstzinnige component situeert zich in de wereld van de architectuur en de binnenhuiskunst.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel tot stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (49%) stromen door naar PBA, 36% stroomt door naar ABAHO.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (58,7) is laag tot gemiddeld. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (55) is laag tot gemiddeld.

10% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het eerder smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage tot gemiddelde slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt. De vervolgopleiding (interieur) die direct aansluit bij het so scoort dan weer opmerkelijk beter (70%)

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Architecturale en binnenhuiskunst een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Architecturale en binnenhuiskunst (n=587)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN28 4,8%  
ABAHO213 36,3%  
architectuur 59 10,1% 57,5 6,8% 55,9% 30,5% 6,8%
beeldende kunsten 14 2,4% 47,5 14,3% 21,4% 57,1% 7,1%
interieurarchitectuur 128 21,8% 60,3 12,5% 51,6% 32% 3,9%
PBA288 49,1%  
architectuur-assistentie 44 7,5% 50 20,5% 22,7% 45,5% 11,4%
bedrijfsmanagement 13 2,2% 38,2 % 46,2% 23,1% 30,8%
interieurvormgeving 109 18,6% 70,5 22,9% 56% 17,4% 2,8%
multimedia en communicatietechnologie 16 2,7% 46,9 12,5% 25% 62,5% %
onderwijs: kleuteronderwijs 16 2,7% 63,9 25% 43,8% 12,5% 18,8%
onderwijs: lager onderwijs 13 2,2% 47,5 7,7% 38,5% 46,2% 7,7%
onderwijs: secundair onderwijs 14 2,4% 47,8 7,1% 28,6% 64,3% %
geen HO61 10,4%  
Verklaring afkortingen