Architecturale vorming

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: kso (studiegebied Beeldende kunsten)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op een brede algemene vorming in relatie met het ontwikkelen van kunstzinnige intelligentie en architecturaal bewustzijn en vermogen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (55%) stromen door naar ABAHO, 21% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (40,2) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (69,2) is gemiddeld tot hoog. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (73,5) is hoog.

7% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het eerder smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

De vervolgopleidingen bevinden zich vooral aan de hogescholen en minder aan de universiteit. Het gemiddeld tot hoog slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een hoog abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Architecturale vorming een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Architecturale vorming (n=265)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN47 17,7%  
ingenieurswetenschappen: architectuur 12 4,5% 55,8 8,3% 41,7% 41,7% %
kunstwetenschappen 6 2,3% 37,3 % 50% 33,3% 16,7%
ABAHO147 55,5%  
architectuur 92 34,7% 70,3 26,1% 54,3% 18,5% 1,1%
beeldende kunsten 19 7,2% 66,4 36,8% 31,6% 21,1% 10,5%
interieurarchitectuur 16 6% 77,5 31,3% 50% 18,8% %
productdesign 6 2,3% 77,8 33,3% 50% 16,7% %
productontwikkeling 6 2,3% 70,4 16,7% 50% 33,3% %
PBA55 20,8%  
interieurvormgeving 6 2,3% 92,9 83,3% 16,7% % %
onderwijs: secundair onderwijs 9 3,4% 72,3 22,2% 66,7% 11,1% %
geen HO18 6,8%  
Verklaring afkortingen