Artistieke opleiding

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: kso (studiegebied Beeldende kunsten)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op algemene vorming in relatie met een kunstzinnige component die bestaat uit een brede artistieke initiatie met klemtoon op 'beeld'.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel tot stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (40%) stromen door naar PBA, 29% stroomt door naar ABAHO.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (45,6) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (37,9) is laag.

27% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het eerder smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder laag tot gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

Een relatief grote groep leerlingen blijkt geen vervolgopleiding meer te kiezen.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Artistieke opleiding een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Artistieke opleiding (n=305)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN13 4,3%  
ABAHO89 29,2%  
beeldende kunsten 82 26,9% 46,7 12,2% 28% 50% 9,8%
PBA122 40%  
beeldende vormgeving 9 3% 44 % 11,1% 88,9% %
grafische en digitale media 8 2,6% 34,7 % 50% 12,5% 37,5%
interieurvormgeving 7 2,3% 38,7 % 42,9% 28,6% 28,6%
multimedia en communicatietechnologie 8 2,6% 26,3 % 37,5% 25% 37,5%
onderwijs: kleuteronderwijs 18 5,9% 49 5,6% 38,9% 55,6% %
onderwijs: lager onderwijs 7 2,3% 29 % 14,3% 71,4% 14,3%
onderwijs: secundair onderwijs 25 8,2% 40 16% 16% 48% 20%
geen HO83 27,2%  
Verklaring afkortingen