Audiovisuele vorming

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: kso (studiegebied Beeldende kunsten)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op brede algemene vorming en ontwikkelen van kunstzinnige intelligentie en audiovisueel bewustzijn en vermogen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (44%) stromen door naar PBA, 24% stroomt door naar ABAHO.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (34,6) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (58,8) is laag tot gemiddeld. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (42,2) is laag.

19% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het eerder smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

Een vervolgopleiding die direct aansluit bij de richting in het secundair biedt betere kansen op studiesucces.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Audiovisuele vorming een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Audiovisuele vorming (n=368)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN54 14,7%  
taal en letterkunde ABA 8 2,2% 56,4 % 50% 50% %
ABAHO88 23,9%  
audiovisuele kunsten 42 11,4% 55,7 11,9% 45,2% 38,1% 4,8%
beeldende kunsten 40 10,9% 64,5 37,5% 27,5% 27,5% 7,5%
PBA161 43,8%  
audiovis.techn.: beeld-geluid-montage 16 4,3% 38,6 % 37,5% 50% 12,5%
audiovis.techn.: film, TV en video 25 6,8% 44,7 4% 40% 52% 4%
audiovis.techn.: fotografie 18 4,9% 61,7 27,8% 33,3% 38,9% %
communicatiemanagement 10 2,7% 22,3 % 20% 50% 30%
journalistiek 11 3% 45,8 9,1% 36,4% 27,3% 27,3%
onderwijs: secundair onderwijs 16 4,3% 36,8 6,3% 25% 43,8% 25%
sociaal werk 8 2,2% 37 % 25% 62,5% 12,5%
geen HO69 18,8%  
Verklaring afkortingen