Beeldende vorming

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: kso (studiegebied Beeldende kunsten)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op brede algemene vorming in relatie met een kunstzinnige component die bestaat uit het ontwikkelen van kunstzinnige intelligentie en beeldend bewustzijn en vermogen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (41%) stromen door naar ABAHO, 34% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (39,4) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (66,1) is gemiddeld tot hoog. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (59,2) is laag tot gemiddeld.

9% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het eerder smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

De vervolgopleidingen bevinden zich vooral op niveau van de hogescholen en minder op universitair niveau. Het gemiddeld tot hoge slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een hoog abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Beeldende vorming een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Beeldende vorming (n=370)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN61 16,5%  
conservatie en restauratie 10 2,7% 65,6 40% 30% 20% 10%
kunstwetenschappen 14 3,8% 33 % 28,6% 50% 21,4%
psychologie 8 2,2% 46,2 % 62,5% 12,5% 25%
ABAHO152 41,1%  
audiovisuele kunsten 17 4,6% 63,9 11,8% 52,9% 23,5% 5,9%
beeldende kunsten 114 30,8% 67,9 28,9% 48,2% 19,3% 3,5%
PBA126 34,1%  
interieurvormgeving 9 2,4% 58,9 33,3% 22,2% 33,3% 11,1%
multimedia en communicatietechnologie 12 3,2% 51,4 8,3% 41,7% 50% %
onderwijs: secundair onderwijs 21 5,7% 71,9 33,3% 38,1% 23,8% 4,8%
sociaal werk 13 3,5% 59,7 23,1% 46,2% 7,7% 23,1%
geen HO33 8,9%  
Verklaring afkortingen