Toegepaste beeldende kunst

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: kso (studiegebied Beeldende kunsten)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op een brede algemene vorming in relatie met de kunstzinnig component binnen de toegepaste beeldende kunst zoals fotografie, grafiek, keramiek ...

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel tot stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (39%) stromen door naar ABAHO, 37% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (55,2) is laag tot gemiddeld. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (48,5) is laag.

19% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Toegepaste beeldende kunst een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Toegepaste beeldende kunst (n=693)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN38 5,5%  
ABAHO271 39,1%  
audiovisuele kunsten 20 2,9% 49,5 5% 40% 55% %
beeldende kunsten 240 34,6% 55,9 17,9% 35% 40,8% 6,3%
PBA256 36,9%  
interieurvormgeving 20 2,9% 65 30% 45% 20% 5%
multimedia en communicatietechnologie 31 4,5% 28,7 % 25,8% 48,4% 25,8%
onderwijs: kleuteronderwijs 20 2,9% 72,1 20% 60% 15% 5%
onderwijs: lager onderwijs 25 3,6% 33,7 8% 12% 68% 12%
onderwijs: secundair onderwijs 40 5,8% 56,2 15% 47,5% 25% 10%
geen HO135 19,5%  
Verklaring afkortingen