Vrije beeldende kunst

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: kso (studiegebied Beeldende kunsten)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op een brede algemene vorming in relatie met de kunstzinnig component binnen de vrije beeldende kunst.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel tot stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (43%) stromen door naar ABAHO, 33% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (55,4) is laag tot gemiddeld. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (49,5) is laag.

17% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het eerder smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Vrije beeldende kunst een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Vrije beeldende kunst (n=592)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN47 7,9%  
ABAHO255 43,1%  
audiovisuele kunsten 13 2,2% 43,8 % 38,5% 61,5% %
beeldende kunsten 227 38,3% 58,3 22% 40,1% 28,6% 9,3%
PBA196 33,1%  
interieurvormgeving 21 3,5% 51,9 9,5% 47,6% 23,8% 19%
onderwijs: kleuteronderwijs 28 4,7% 58,6 28,6% 39,3% 21,4% 10,7%
onderwijs: secundair onderwijs 48 8,1% 53,2 10,4% 45,8% 39,6% 4,2%
sociaal werk 19 3,2% 37,7 5,3% 26,3% 52,6% 15,8%
geen HO101 17,1%  
Verklaring afkortingen