Muziek

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: kso (studiegebied Podiumkunsten)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op muziek, cultuurwetenschappen, talen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (55%) stromen door naar ABAHO, 20% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (37,1) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (68,8) is gemiddeld tot hoog. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (54) is laag tot gemiddeld.

17% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het gemiddelde tot hoge slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een hoog abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Muziek een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Muziek (n=209)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN21 10%  
musicologie 5 2,4% 58,4 % 80% % 20%
taal en letterkunde ABA 5 2,4% 48,2 20% 40% 20% 20%
ABAHO114 54,5%  
muziek 110 52,6% 68,6 24,5% 49,1% 25,5% 0,9%
PBA41 19,6%  
onderwijs: lager onderwijs 6 2,9% 89 50% 33,3% 16,7% %
onderwijs: secundair onderwijs 7 3,3% 51,7 14,3% 42,9% 42,9% %
pop- en rockmuziek 5 2,4% 48,7 20% % 80% %
geen HO35 16,7%  
Verklaring afkortingen