Woordkunst-drama

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: kso (studiegebied Podiumkunsten)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op cultureel-communicatieve vaardigheden, theoretisch gefundeerde muzisch-expressieve vaardigheden, teksten en analyse van teksten, brede algemene vorming.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (46%) stromen door naar PBA, 20% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (28,9) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (52,3) is laag tot gemiddeld. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (47,3) is laag.

Analyse

Het eerder smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO. De meeste leerlingen kiezen voor een vervolgopleiding waar het communicatieve en/of het kunstzinnige een belangrijke plaats hebben.

Het lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Woordkunst-drama een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Woordkunst-drama (n=450)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN81 18%  
kunstwetenschappen 12 2,7% 33 % 25% 50% 25%
taal en letterkunde ABA 22 4,9% 32,7 9,1% 22,7% 36,4% 31,8%
ABAHO80 17,8%  
beeldende kunsten 11 2,4% 59 9,1% 45,5% 36,4% 9,1%
drama 46 10,2% 57,9 17,4% 39,1% 41,3% 2,2%
toegepaste taalkunde 13 2,9% 16 % 15,4% 30,8% 46,2%
PBA205 45,6%  
journalistiek 24 5,3% 41,8 % 41,7% 41,7% 16,7%
logopedie en audiologie 15 3,3% 30,8 13,3% 20% 46,7% 20%
onderwijs: kleuteronderwijs 13 2,9% 65,1 15,4% 53,8% 15,4% 7,7%
onderwijs: lager onderwijs 22 4,9% 35,8 4,5% 22,7% 54,5% 18,2%
onderwijs: secundair onderwijs 36 8% 44,8 11,1% 33,3% 41,7% 13,9%
orthopedagogie 13 2,9% 37,7 % 38,5% 46,2% 15,4%
sociaal werk 12 2,7% 63,1 25% 33,3% 33,3% 8,3%
geen HO90 20%  
Verklaring afkortingen