Sportwetenschappen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: aso

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar diverse academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Hoog abstractieniveau met klemtoon op wetenschappen en sport.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (51%) stromen door naar ABAUN, 37% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (46) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (64,8) is gemiddeld tot hoog.

8% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het vrij brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit aan interesses binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt. Het vrij hoge aantal verworven studiepunten in professionele bacheloropleidingen is een indicatie dat deze studierichting een goede voorbereiding vormt voor deze soort van studies.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Sportwetenschappen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Sportwetenschappen (n=1363)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN693 50,8%  
biomedische wetenschappen 33 2,4% 31,5 6,1% 18,2% 48,5% 27,3%
lichamelijke opvoeding en bewegingswet. 175 12,8% 59,7 14,3% 49,1% 34,3% 2,3%
rechten 31 2,3% 34,9 12,9% 16,1% 45,2% 25,8%
revalidatiewetensch. en kinesitherapie 199 14,6% 45,5 8% 35,7% 42,7% 13,6%
ABAHO101 7,4%  
PBA500 36,7%  
bedrijfsmanagement 50 3,7% 62,6 16% 50% 22% 10%
onderwijs: secundair onderwijs 146 10,7% 63,2 21,2% 45,9% 28,1% 4,1%
verpleegkunde 44 3,2% 71,9 29,5% 59,1% 6,8% 4,5%
geen HO103 7,6%  
Verklaring afkortingen