Autotechnieken

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Auto)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (70%) volgen geen hoger onderwijs, 29% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (42,7) is laag.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van de gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke gerichtheid van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor studies binnen het HO wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder laag tot gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

Leerlingen behalen na deze opleiding de beroepskwalificatie van autohulpmecanicien en automecanicien. De gemiddelde tewerkstellingsgraad van deze leerlingen is ruim hoger dan gemiddeld voor tso en vergelijkbaar, maar iets lager, ten opzichte van het studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Autotechnieken een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Autotechnieken (n=943)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN4 0,4%  
ABAHO6 0,6%  
PBA277 29,4%  
autotechnologie 216 22,9% 46,9 12,5% 35,2% 31,9% 20,4%
geen HO659 69,9%  
Verklaring afkortingen