Bouw- en houtkunde

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Bouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op theoretisch-technische vorming binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (66%) stromen door naar PBA, 20% stroomt door naar ABAHO.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (51,3) is laag tot gemiddeld. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (66,8) is gemiddeld tot hoog.

12% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van de gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het eerder lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

De studierichting is eerder doorstroomgericht naar studies binnen PBA. Het gemiddeld tot hoge slaagpercentage binnen de professionele bacheloropleidingen wijst hierop.

Een gedeelte van de leerlingen (12%) stroomt niet door naar het hoger onderwijs.

Leerlingen behalen na de opleiding een brede beroepskwalificatie binnen hun sector. De gemiddelde tewerkstellingsgraad voor deze leerlingen is hoger dan gemiddeld voor tso, maar lager dan gemiddeld voor het studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Bouw- en houtkunde een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Bouw- en houtkunde (n=334)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN6 1,8%  
ABAHO67 20,1%  
architectuur 39 11,7% 57,3 23,1% 33,3% 33,3% 7,7%
ind. wet.: bouwkunde 17 5,1% 42,4 11,8% 29,4% 52,9% 5,9%
PBA221 66,2%  
architectuur-assistentie 31 9,3% 65,1 32,3% 25,8% 38,7% 3,2%
bouw 148 44,3% 67,1 23,6% 54,7% 18,2% 2,7%
interieurvormgeving 7 2,1% 74 28,6% 57,1% % 14,3%
vastgoed 21 6,3% 65,5 4,8% 76,2% 14,3% 4,8%
geen HO41 12,3%  
Verklaring afkortingen