Bouwtechnieken

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Bouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het vakgebied.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (63%) volgen geen hoger onderwijs, 36% stroomt door naar PBA.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (45,4) is laag.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van de gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke gerichtheid van deze studierichting SO.

Het eerder lage slaagpercentage voor studies HO wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder laag abstractieniveau in de diepte bereikt.

Leerlingen behalen na deze opleiding een beroepskwalificatie om gaandeweg als bouwploegbaas tewerkgesteld te kunnen worden binnen de sector. De gemiddelde tewerkstellingsgraad van deze leerlingen is ruim hoger dan gemiddeld voor tso en - met uitzondering van 2007 - zelfs hoger dan gemiddeld voor het studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Bouwtechnieken een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Bouwtechnieken (n=386)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAHO5 1,3%  
PBA138 35,8%  
architectuur-assistentie 21 5,4% 57,4 23,8% 23,8% 47,6% 4,8%
bouw 80 20,7% 48,3 7,5% 43,8% 37,5% 10%
onderwijs: secundair onderwijs 11 2,8% 38,8 % 27,3% 54,5% 18,2%
vastgoed 10 2,6% 20,6 % % 80% 20%
geen HO245 63,5%  
Verklaring afkortingen