Chemie

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Chemie)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op operator- en laboratoriumtechnieken.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel tot stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (65%) stromen door naar PBA, 23% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (36,6) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (48,9) is laag.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van de gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke gerichtheid van de studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor PBA wijst erop dat een groot aantal leerlingen uit deze studierichting SO het gemiddeld abstractieniveau niet bereiken.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Chemie een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Chemie (n=654)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN52 8%  
ABAHO31 4,7%  
ind. wet.: chemie 22 3,4% 39,4 9,1% 22,7% 59,1% 9,1%
PBA424 64,8%  
biomedische laboratoriumtechnologie 86 13,1% 42,7 3,5% 37,2% 46,5% 11,6%
chemie 239 36,5% 51,1 11,7% 38,1% 43,1% 5,9%
voedings- en dieetkunde 14 2,1% 55,7 21,4% 35,7% 28,6% 14,3%
geen HO151 23,1%  
Verklaring afkortingen