Farmaceutisch-technisch assistent

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Chemie)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen een apotheek (m.i.v. ziekenhuisapotheek)

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (60%) stromen door naar PBA, 29% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (13,7) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (46,6) is laag.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor verdere studies wijst op een leerlingenprofiel dat eerder een concreet en praktisch niveau in de diepte bereikt.

De leerling verwerft de startkwalificatie om tewerkgesteld te worden als Farmaceutisch-technisch assistent. De gemiddelde tewerkstellingsgraad van deze leerlingen is hoger dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad voor tso en voor het geheel van het studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Farmaceutisch-technisch assistent een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Farmaceutisch-technisch assistent (n=361)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN39 10,8%  
farmaceutische wetenschappen 19 5,3% 7,9 % 5,3% 63,2% 31,6%
ABAHO7 1,9%  
PBA215 59,6%  
agro- en biotechnologie 14 3,9% 67 14,3% 64,3% 21,4% %
biomedische laboratoriumtechnologie 69 19,1% 39,5 5,8% 27,5% 52,2% 14,5%
onderwijs: lager onderwijs 10 2,8% 47,5 10% 50% 20% 20%
onderwijs: secundair onderwijs 18 5% 45,4 % 55,6% 27,8% 16,7%
verpleegkunde 27 7,5% 54 25,9% 22,2% 40,7% 11,1%
voedings- en dieetkunde 13 3,6% 50,4 15,4% 38,5% 38,5% 7,7%
vroedkunde 12 3,3% 70,4 25% 58,3% 16,7% %
geen HO106 29,4%  
Verklaring afkortingen