Techniek-wetenschappen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Chemie)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op wetenschappen

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel tot stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (60%) stromen door naar PBA, 21% stroomt door naar ABAHO.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (45,4) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (61,9) is gemiddeld tot hoog.

7% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

De studierichting is doorstroomgericht naar professionele opleidingen.

Er is een grote verwantschap (inhoudelijk, doorstroming, leerlingenprofiel) met de studierichting Biotechnische wetenschappen.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Techniek-wetenschappen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Techniek-wetenschappen (n=2096)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN296 14,1%  
ABAHO430 20,5%  
ind. wet.: bouwkunde 50 2,4% 44 16% 22% 46% 12%
ind. wet.: chemie 130 6,2% 46,4 10% 33,1% 47,7% 9,2%
ind. wet.: elektromechanica 83 4% 38,5 4,8% 30,1% 55,4% 9,6%
PBA1256 59,9%  
agro- en biotechnologie 79 3,8% 73,9 39,2% 41,8% 13,9% 5,1%
biomedische laboratoriumtechnologie 193 9,2% 59,2 15,5% 50,8% 30,1% 3,6%
chemie 272 13% 64,6 22,4% 50% 21,3% 6,3%
elektromechanica 43 2,1% 58,9 18,6% 41,9% 32,6% 4,7%
onderwijs: secundair onderwijs 99 4,7% 52,3 15,2% 41,4% 31,3% 12,1%
verpleegkunde 86 4,1% 62,5 19,8% 47,7% 23,3% 8,1%
geen HO155 7,4%  
Verklaring afkortingen