Fotografie

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Fotografie)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op artistiek-technologisch vorming, fotografie.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend tot stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (51%) stromen door naar PBA, 29% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (45,4) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (42,9) is laag.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld tot laag abstractieniveau in de diepte bereikt.

Het aantal leerlingen dat na het secundair onderwijs onmiddellijk aan de slag gaat als fotograaf, is verwaarloosbaar. Ze komen op de arbeidsmarkt met matig succes. In 2009 blijkt een verandering op te treden t.o.v. de vorige jaren. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad voor andere tso-opleidingen.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Fotografie een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Fotografie (n=165)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN7 4,2%  
ABAHO27 16,4%  
beeldende kunsten 23 13,9% 49,3 13% 30,4% 43,5% 13%
PBA84 50,9%  
audiovis.techn.: fotografie 22 13,3% 55,5 9,1% 40,9% 45,5% 4,5%
bedrijfsmanagement 6 3,6% 41 % 33,3% 66,7% %
journalistiek 6 3,6% 24,7 % 33,3% 33,3% 33,3%
onderwijs: kleuteronderwijs 6 3,6% 43,1 % 33,3% 66,7% %
onderwijs: lager onderwijs 4 2,4% 53,3 % 75% % 25%
orthopedagogie 5 3% 44,3 % 20% 80% %
verpleegkunde 6 3,6% 40,7 % 33,3% 66,7% %
geen HO48 29,1%  
Verklaring afkortingen