Multimedia

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Grafische communicatie en media)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen het gebied van de multimediatechnieken, de interactieve elektronische publicaties.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (70%) stromen door naar PBA, 19% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (23,2) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (21,8) is laag.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld tot laag abstractieniveau in de diepte bereikt.

De tewerkstelling voor deze richting is problematisch. Een groter aantal leerlingen dan gemiddeld voor dit studiegebied en zelfs voor tso is niet aan het werk geraakt.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Multimedia een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Multimedia (n=225)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN12 5,3%  
ABAHO23 10,2%  
audiovisuele kunsten 12 5,3% 25,1 % % 83,3% 16,7%
beeldende kunsten 5 2,2% 25,3 % 20% 40% 40%
PBA158 70,2%  
audiovis.techn.: fotografie 5 2,2% 29,6 % % 80% 20%
bedrijfsmanagement 5 2,2% 12,4 % % 40% 60%
grafische en digitale media 21 9,3% 24,1 % 14,3% 57,1% 28,6%
informatiemanagement informatiesystemen 5 2,2% 29,6 % 40% 40% 20%
multimedia en communicatietechnologie 70 31,1% 23,5 % 4,3% 77,1% 18,6%
onderwijs: secundair onderwijs 10 4,4% 13 % % 60% 40%
toegepaste informatica 10 4,4% 16,3 % 10% 60% 30%
geen HO42 18,7%  
Verklaring afkortingen