Printmedia

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Grafische communicatie en media)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen grafische en digitale media.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (50%) stromen door naar PBA, 46% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (27,6) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (27) is laag.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor een homogene interesse binnen de leerlingenpopulatie van deze studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld tot laag abstractieniveau in de diepte bereikt.

Ongeveer de helft van de leerlingen kiest ervoor na het SO in het werkveld te stappen met een eerder lage kans op het snel vinden van een job. Alleen in 2009 lag het gemiddelde van tewerkstelling van deze leerlingen hoger dan het gemiddelde voor tso. De voorgaande jaren lagen die echter lager. Tewerkstellingscijfers zijn hoger wanneer deze leerlingen een Se-n-Se-jaar volgen.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Printmedia een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Kunst en creatie of Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Printmedia (n=114)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN1 0,9%  
ABAHO6 5,3%  
beeldende kunsten 3 2,6% 39,2 % 66,7% % 33,3%
PBA57 50%  
beeldende vormgeving 4 3,5% 30,6 % % 100% %
grafische en digitale media 24 21,1% 34,8 % 37,5% 41,7% 20,8%
interieurvormgeving 3 2,6% 51,9 % 66,7% 33,3% %
multimedia en communicatietechnologie 7 6,1% 8,6 % % 42,9% 57,1%
onderwijs: secundair onderwijs 3 2,6% 13,8 % % 33,3% 66,7%
verpleegkunde 3 2,6% 15,7 % % 33,3% 66,7%
geen HO53 46,5%  
Verklaring afkortingen