Boekhouden-informatica

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Handel)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op bedrijfsgerichte vorming en talen in een bedrijfseconomische context.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (78%) stromen door naar PBA, 14% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (31,4) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (57,3) is laag tot gemiddeld.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke gerichtheidvan de studierichting SO.

Het gemiddeld slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

Deze studierichting is eerder doorstroomgericht naar studies binnen PBA. Een beperkt aantal leerlingen stroomt door naar de arbeidsmarkt. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is lager dan de tewerkstellingsgraad voor tso en gelijkaardig aan de tewerkstellingsgraad voor het gehele studiegebied.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Boekhouden-informatica een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Economie en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Boekhouden-informatica (n=3119)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN261 8,4%  
handelswetenschappen 107 3,4% 37,3 9,3% 25,2% 48,6% 15,9%
ABAHO48 1,5%  
PBA2436 78,1%  
bedrijfsmanagement 1181 37,9% 60,5 17,1% 47,8% 28,7% 6%
multimedia en communicatietechnologie 78 2,5% 55,4 11,5% 47,4% 30,8% 10,3%
onderwijs: lager onderwijs 82 2,6% 53,2 6,1% 51,2% 28% 12,2%
onderwijs: secundair onderwijs 177 5,7% 52,6 17,5% 36,7% 36,2% 9%
sociaal werk 64 2,1% 39,4 7,8% 26,6% 46,9% 18,8%
toegepaste informatica 410 13,1% 57,4 19% 40,2% 30,2% 10,2%
geen HO439 14,1%  
Verklaring afkortingen