Handel

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Handel)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op bedrijfseconomische vorming.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (75%) stromen door naar PBA, 18% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (21,4) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (51,7) is laag tot gemiddeld.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de homogene interesse van de leerlingenpopulatie van de studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor professionele opleidingen wijst op een leerlingenprofiel dat een matig abstractieniveau in de diepte bereikt.

De gemiddelde tewerkstellingsgraad is gelijkaardig met de tewerkstelling binnen het studiegebied maar is lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad na tso.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Handel een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Economie en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Handel (n=7123)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN499 7%  
handelswetenschappen 173 2,4% 24,5 1,7% 15,6% 61,3% 21,4%
ABAHO117 1,6%  
PBA5333 74,9%  
bedrijfsmanagement 2659 37,3% 54 14,2% 41,6% 33,8% 10%
communicatiemanagement 155 2,2% 45 10,3% 31,6% 46,5% 11,6%
office management 319 4,5% 61,1 24,5% 41,7% 25,7% 7,8%
onderwijs: kleuteronderwijs 184 2,6% 57,2 27,2% 33,2% 25% 13,6%
onderwijs: lager onderwijs 376 5,3% 49,2 10,6% 39,6% 37,2% 12,2%
onderwijs: secundair onderwijs 430 6% 49,1 11,4% 39,8% 36,5% 12,3%
sociaal werk 228 3,2% 43,3 6,1% 35,1% 43,9% 14%
geen HO1304 18,3%  
Verklaring afkortingen