Informaticabeheer

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Handel)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op beheer van informaticasystemen.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (79%) stromen door naar PBA, 14% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (51,7) is laag tot gemiddeld.

Analyse

Het (brede/smalle) inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke (breedte/gerichtheid) van de studierichting SO.

Het (hoge/lage slaagpercentage) voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat een (hoog abstractieniveau/eerder gemiddeld abstractieniveau) in de diepte bereikt.

Indien relevant een verwijzing naar tewerkstelling.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Informaticabeheer een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Economie en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Informaticabeheer (n=1830)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN91 5%  
ABAHO48 2,6%  
PBA1447 79,1%  
bedrijfsmanagement 62 3,4% 37 6,5% 29% 46,8% 16,1%
elektronica-ICT 111 6,1% 64,9 23,4% 52,3% 18,9% 5,4%
informatiemanagement informatiesystemen 50 2,7% 58,8 8% 54% 36% 2%
multimedia en communicatietechnologie 277 15,1% 47,6 7,6% 37,9% 45,1% 9,4%
onderwijs: secundair onderwijs 72 3,9% 48,4 11,1% 31,9% 50% 6,9%
toegepaste informatica 725 39,6% 55,1 16,4% 38,2% 37,1% 7,7%
geen HO260 14,2%  
Verklaring afkortingen