Secretariaat-talen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Handel)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op taal- en secretariaatscompetenties.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Dalend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (70%) stromen door naar PBA, 21% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (24,2) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (50,8) is laag tot gemiddeld.

Analyse

Het eerder brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diversiteit van de leerlingenpopulatie binnen de studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor bachelorstudies wijst op een leerlingenprofiel dat een matig abstractieniveau in de diepte bereikt.

De gemiddelde tewerkstellingsgraad is gelijkaardig aan de tewerkstelling binnen het studiegebied handel, maar is lager dan de gemiddelde tewerkstellingsgraad na tso.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Secretariaat-talen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein taal en cultuur of economie en maatschappij.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Secretariaat-talen (n=3334)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN181 5,4%  
ABAHO153 4,6%  
toegepaste taalkunde 127 3,8% 20,6 3,1% 12,6% 47,2% 35,4%
PBA2342 70,2%  
bedrijfsmanagement 422 12,7% 51,5 13,3% 40,5% 31,8% 13,7%
communicatiemanagement 175 5,2% 42,3 9,1% 30,9% 46,9% 13,1%
journalistiek 91 2,7% 51,7 9,9% 45,1% 31,9% 13,2%
office management 536 16,1% 59,6 20,1% 41% 33% 5,4%
onderwijs: kleuteronderwijs 79 2,4% 56,7 17,7% 44,3% 26,6% 11,4%
onderwijs: lager onderwijs 160 4,8% 51,7 8,8% 43,1% 36,9% 10%
onderwijs: secundair onderwijs 224 6,7% 49,1 14,3% 37,1% 34,8% 13,8%
sociaal werk 148 4,4% 45,7 7,4% 39,9% 37,8% 13,5%
toerisme en recreatiemanagement 81 2,4% 53,9 16% 38,3% 34,6% 11,1%
geen HO703 21,1%  
Verklaring afkortingen