Biotechnische wetenschappen

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Land- en tuinbouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Doorstroming naar professionele opleidingen en een beperkt aantal academische opleidingen in het hoger onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op wetenschappen

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel tot stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (69%) stromen door naar PBA, 14% stroomt door naar ABAUN.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (37,4) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAHO (60,2) is gemiddeld tot hoog. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (65,8) is gemiddeld tot hoog.

8% van de leerlingen volgt geen hoger onderwijs

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de feitelijke gerichtheid van de studierichting SO.

Het hoog slaagpercentage voor academische studies wijst op een leerlingenprofiel dat eerder een hoog abstractieniveau in de diepte bereikt.

De richting is eerder doorstroomgericht naar professionele bachelor. Er is een grote verwantschap (inhoudelijk, doortroming, leerlingenprofiel) met de studierichting Techniek-wetenschappen.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Biotechnische wetenschappen een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Biotechnische wetenschappen (n=663)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN96 14,5%  
biologie 20 3% 35 5% 25% 45% 20%
ABAHO68 10,3%  
biowetenschappen 39 5,9% 69,2 43,6% 30,8% 15,4% 10,3%
ind. wet.: chemie 14 2,1% 59,2 21,4% 35,7% 35,7% %
PBA456 68,8%  
agro- en biotechnologie 172 25,9% 73,2 32% 48,8% 16,3% 2,3%
biomedische laboratoriumtechnologie 61 9,2% 57,1 16,4% 41% 41% 1,6%
chemie 49 7,4% 55,8 10,2% 49% 32,7% 6,1%
onderwijs: secundair onderwijs 37 5,6% 60,2 18,9% 48,6% 24,3% 8,1%
verpleegkunde 18 2,7% 80,3 38,9% 44,4% 5,6% 5,6%
voedings- en dieetkunde 14 2,1% 55,4 7,1% 42,9% 50% %
geen HO56 8,4%  
Verklaring afkortingen