Dierenzorgtechnieken

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Land- en tuinbouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Gemiddeld abstractieniveau met klemtoon op dierenzorg.

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stijgend

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (64%) stromen door naar PBA, 29% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen ABAUN (23,8) is laag. Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (49,3) is laag.

Analyse

Het brede inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de diverse interesse binnen de leerlingenpopulatie van de studierichting SO.

Het lage slaagpercentage voor studies binnen het HO wijst op een leerlingenprofiel dat een eerder matig abstractieniveau in de diepte bereikt.

De leerlingen behalen de beroepskwalificatie van dierenverzorger. De gemiddelde tewerkstellingsgraad is laag in vergelijking met tso en het studiegebied.

Omwille van al deze redenen werd de studierichting verbreed en opgenomen in de studierichting dier- en landbouwtechnieken.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Dierenzorgtechnieken een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Dierenzorgtechnieken (n=354)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN24 6,8%  
diergeneeskunde 8 2,3% 3,7 % % 62,5% 37,5%
ABAHO3 0,8%  
PBA228 64,4%  
agro- en biotechnologie 128 36,2% 52,2 12,5% 39,8% 38,3% 8,6%
onderwijs: lager onderwijs 9 2,5% 34,3 11,1% 11,1% 55,6% 22,2%
onderwijs: secundair onderwijs 18 5,1% 46,2 11,1% 33,3% 38,9% 16,7%
verpleegkunde 19 5,4% 54,8 10,5% 47,4% 31,6% 10,5%
geen HO101 28,5%  
Verklaring afkortingen