Landbouwtechnieken

Profiel van de studierichting volgens de criteria van het continuüm

Huidige onderwijsvorm: tso (studiegebied Land- en tuinbouw)

Profiel in de breedte gericht op:

Beroepskwalificatie en een beperkt aantal opleidingen binnen het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het secundair na secundair onderwijs

Profiel in de diepte: (theoretisch, conceptueel en formeel niveau)

Concreet en praktisch niveau, toepasbaar binnen de landbouw

Kwantitatieve elementen

Evolutie leerlingenaantal van de studierichting

Stabiel

Doorstroom en successcore

De meeste leerlingen (59%) stromen door naar PBA, 40% volgt geen hoger onderwijs.

Het gemiddeld aantal verworven studiepunten binnen PBA (60,9) is gemiddeld tot hoog.

Analyse

Het smalle inhoudelijke spectrum van gekozen studierichtingen HO is een indicatie voor de homogeniteit van de leerlingenpopulatie in de studierichting SO.

Het gemiddelde slaagpercentage voor professionele bacheloropleigingen wijst op een leerlingenprofiel dat een gemiddeld abstractieniveau in de diepte bereikt.

De gemiddelde tewerkstellingsgraad is hoger dan het gemiddelde voor tso en voor het studiegebied. De studierichting werd verbreed en opgenomen in de studierichting dier- en landbouwtechnische wetenschappen.

In de toekomst zullen de leerlingen van de studierichting Landbouwtechnieken een plaats vinden in een type studierichting van het studiedomein Wetenschappen en techniek.


De gegevens van onze analyse hebben betrekking op de schooljaren 2007 - 2010.
Op de site van onderwijskiezer kan u de recentere cijfers vinden.

Doorstroming naar HO
Landbouwtechnieken (n=205)
Opleiding HO GHO PG SS SS = 100% SS = 50-99% SS = 1-49% SS = 0%
ABAUN3 1,5%  
ABAHO1 0,5%  
PBA120 58,5%  
agro- en biotechnologie 112 54,6% 61,9 13,4% 58% 17,9% 8%
geen HO83 40,5%  
Verklaring afkortingen